Som B2B-kunde samler du alle fordele ved at købe hvidevarer her på newconnect.dk

Du får fleksibiliteten ved at handle på nettet og få produkterne leveret på aftalt adresse, samtidig med at du kan få en individuel fordelsaftale.

Aftalen giver dig:

  • Rabatter på de produkter, vi aftaler, alt efter dit behov og mængde
  • Mulighed for montering af hvidevarer
  • Fleksible leveringstider på 1-times intervaller
  • 4 års service (dækker reservedele og montørtimer, hvis produktet går i stykker)

Når du har fået din erhvervsaftale, kan du se priserne – fratrukket din rabat – hver gang du logger ind på webshoppen fremover.

Pris for montering aftales også individuelt i fordelsaftalen.

Alle virksomheder kan få en erhvervsaftale. Ring blot 51 35 65 98 eller send en mail. Så får du en aftale, der matcher dine behov.

Leveringen kan finde sted med 1-2 dages varsel.

Skal produktet leveres til en lejer eller andre, skriver du bare vedkommendes kontaktoplysninger ifm. købet. Så aftaler vi selv levering, montering eller reparation direkte.